Slide background
Slide background
Slide background
 
 
 

20/10/2017
วันนี้ (2 ก.พ.60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงาน…

Read more

27/10/2016
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2560…

Read more

29/08/2016
เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน…

Read more

Share