Slide background
Slide background
Slide background
 
 
 

27/10/2016
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2560…

Read more

29/08/2016
เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน…

Read more


Share